Objednávka vánočních stromků

VÁNOČNÍ STROMKY

Pokud máte zájem o zakoupení vánočního stromečku (smrčku) z obecních lesů, můžete si jej objednat na radnici ve Stráži osobně nebo telefonicky na č. 374 780 991 nejpozději do 13. prosince.

Termín prodeje bude včas, prostřednictvím obecního rozhlasu, vyhlášen.

 


Městys Stráž, Stráž 1, 348 02 Bor


Záměr pronájmu nemovitostí


Zastupitelstvo městyse Stráž ze dne 28.5.2008 vyhlašuje záměr pronájmu nemovitostí:


Pronájem pozemku


k.ú. Stráž u Tachova

pozemek p.č. 120/2 o výměře 2205 m2 zahrada


Zásady pro stanovení ceny za prodej a pronájem pozemků Obce Stráž byly schváleny

na zasedání Zastupitelstva obce Stráž dne 29.11.2006.


Žádáme občany o vyjádření výše uvedených nemovitostí dle zákona o obcích

č. 128/2000 Sb., § 39, odst. 1.

Své připomínky nebo návrhy sdělte na Městys Stráž do 15 dnů ode dne vyvěšení.


Za Městys Stráž

                                                                                                    Karel Fišpera

starosta


Vyvěšeno na úřední desce dne: 29.5.2008


Sejmuto dne: