Městys Stráž, Stráž 1, 348 02

Bor


Záměr pronájmu nemovitostí


Zastupitelstvo městyse Stráž ze dne 23.4.2008 vyhlašuje záměr pronájmu nemovitostí:Pronájem pozemku


k.ú. Stráž u u Tachova

pozemek p.č. 2415 o výměře 2000 m2 trvalý travní porost
Zásady pro stanovení ceny za prodej a pronájem pozemků Obce Stráž byly schváleny

na zasedání Zastupitelstva obce Stráž dne 29.11.2006.


Žádáme občany o vyjádření výše uvedených nemovitostí dle zákona o obcích

č. 128/2000 Sb., § 39, odst. 1.

Své připomínky nebo návrhy sdělte na Městys Stráž do 15 dnů ode dne vyvěšení.
Za Městys Stráž


                                                                                                        Karel Fišpera

                                                                                                            starostaVyvěšeno na úřední desce dne: 30.4.2008


Sejmuto dne: